orex-gasztro.hu

OREX Rt. Gastroenterológiai Alapítvány

Elérhetőség

Az 1992-ben létrejött OREX Rt. Gastroenterológiai Alapítvány támogatja az orvosok és szakdolgozók továbbképzését, ezzel segítve a betegek színvonalasabb ellátását. A dolgozóknak időről-időre és szükség szerint szociális segítséget is ad. 

Szükség esetén javítja a betegek ellátási körülményeit.

Az Alapítvány   a feladatát közérdekből jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően közhasznú tevékenységként végzi.

Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás, adomány teljesítésével lehet.